Strategie Dla Biznesu / Blog / Wzloty i upadki czyli firma nie zawsze trwa wiecznie

Wzloty i upadki czyli firma nie zawsze trwa wiecznie

Emocje przy likwidacji własnej firmy

Gdy rodzi się biznes…

Gdy zakładałeś własną firmę, na pewno był to bardzo emocjonujący moment w Twoim życiu. Z pewnością pędziłeś przed siebie na skrzydłach adrenaliny. Nie straszne Ci były ani długie godziny spędzane w biurze, ani konieczność załatwiania wielu spraw urzędowych związanych z rejestracją. Wymyślałeś, kreowałeś, tworzyłeś, działałeś… Miałeś przed sobą wielkie plany, wspaniałe perspektywy i ogromną szansę.

Adrenalina. Tak – głośno tętniła w Twoich żyłach. Zarywałeś noce i próbowałeś poukładać nową biznesową rzeczywistość tak, by wszystko toczyło się do przodu. Znalazłeś swój sposób na panie w USie i ZUSie, udało się jakoś zdobyć pierwszego, a potem kolejnego klienta. Może wystartowałeś jak z procy i od razu wskoczyłeś na wyższy level firmowej egzystencji? Może trafił się intratny kontrakt? Od razu zbudowałeś zespół pracowników, z którymi – jak Ci się wydawało wtedy – mogłeś góry przenosić? Kupiłeś halę produkcyjną albo wynająłeś biura, w których znalazło się także miejsce na Twój wymarzony gabinecik szefa?

Wydawało się, że nic Cię nie zatrzyma, prawda? Przecież założyłeś własną firmę i włożyłeś w nią wiele emocji, sił, zaangażowania, pomysłów….

Likwidacja firmy – decyzja czasem nieodwołalna…

Może się tak zdarzyć, że to jedyna opcja, jaka wchodzi w grę. Klamka zapadła. Powody decyzji o likwidacji firmy mogą być przeróżne. Może wpadłeś w tarapaty finansowe, bo klienci tak długo przeciągali zapłatę za faktury, że nie miałeś na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUSowskich, albo zapłatę za usługi lub towary od Twoich dostawców? Może dalsze funkcjonowanie firmy byłoby już tylko biznesową agonią? Może zdrowie zaczęło szwankować albo sytuacja rodzinna zmusiła Cię do takiego kroku? Może przychody okazały się zbyt niskie? Może skończył się kontrakt i nie udało się pozyskać nowego? Może, może może…

Bez względu na przyczynę, taka decyzja bywa trudna do podjęcia. I może wiązać się z emocjami. W dodatku bardzo często tymi negatywnymi. Sama sytuacja może być więc dla Ciebie mocno niekomfortowa. Wiadomo – własna firma jest trochę jak własne dziecko. Chuchasz na nią, dmuchasz, chcesz by się rozwijała jak najlepiej. Z tego powodu to naturalne, że trudno jest podjąć decyzję o tym, by zlikwidować firmę.

Emocje przy likwidacji firmy, to coś zupełnie normalnego

No właśnie. A jakie one tak konkretnie są? Corsaria sp. z o.o. zaprosiła w czerwcu 2018 roku do udziału w badaniu (przeprowadzone metodą CAWI) grupę ponad 100 przedsiębiorców z województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy w swoim biznesowym życiu stanęli przed decyzją o likwidacji firmy. Ponad 43 proc. z grupy badanych jest lub było właścicielem jednej firmy, 30 proc. tych przedsiębiorców jest lub było właścicielem dwóch firm, a pozostałe 30 proc. – więcej niż trzech.

Blisko połowa (bo 47 proc. przebadanych przedsiębiorców) stanęła w którymś momencie swojego biznesowego życia przed decyzją o konieczności likwidacji własnej firmy. Zdecydowana większość, bo aż 76 proc. tych osób, podejmowało taką decyzję tylko raz – likwidując tylko jedną firmę. 16 proc. natomiast zlikwidowało dwie posiadane przez siebie firmy. Byli jednak i tacy, którzy likwidowali 4, a nawet 5 firm – choć ich udział w łącznej grupie badanych jest niewielki i wyniósł tylko 8 proc.

Najczęstszym powodem likwidacji firmy okazały się zbyt duże koszty. Taki powód wskazało aż 40 proc. badanych. Co czwarty badany wskazał brak klientów, jako istotną przyczynę. 16 proc. przedsiębiorców podkreśliło także jako istotną przyczynę – opóźnienia lub brak płatności ze strony klientów.

Padały także inne powody. Wskazywano także:

  • brak pracowników
  • brak pieniędzy (skończyły się fundusze własne lub bank nie udzielił kredytu)
  • zbyt duży stres związany z prowadzeniem firmy
  • koniec kontraktu z jedynym klientem
  • zmiana branży
  • sprzedaż nieruchomości i działalności
  • zmiana formy prawnej

Badanie Corsaria sp. z o.o. - powody decyzji o likwidacji własnej firmy
Uwaga: możliwe było wskazanie więcej niż jednego powodu, a zatem poszczególne wskazania nie sumują się do 100 proc.

Przechodząc jednak do meritum…

Likwidacja firmy – decyzja łatwa czy trudna do podjęcia?

56 proc. osób biorących udział w badaniu, wskazało, że to była trudna decyzja, a dla 44 proc. była to decyzja łatwa.

Badanie Corsaria sp. z o.o. - ocena decyzji o likwidacji włąsnej firmy

Zajmijmy się najpierw tą drugą grupą.

Wszystkie te osoby oceniają z perspektywy czasu, że to była dobra decyzja. 60 proc. z tych osób odczuło ulgę, a 40 proc. osób stwierdziło, że przy podejmowaniu decyzji nie czuli żadnych emocji (“nie czułem nic”). To były dwa dominujące stany emocjonalne i w zasadzie w tej grupie osób nie zostały wskazane żadne inne emocje. Można więc przyjąć założenie, że dla części tych przedsiębiorców, decyzja ta była raczej neutralna i nie wiązała się z negatywnymi stanami emocjonalnymi. Dla dużej grupy osób – dzięki odczuciu ulgi – pozwoliła na odprężenie i złagodzenie dyskomfortu emocjonalnego, który mógł się pojawić w związku z koniecznością podjęcia takiej decyzji.

Zupełnie inny zestaw emocji – do tego bardziej zróżnicowanych – pojawił się wśród osób, które wskazały, że była to trudna decyzja do podjęcia. Tutaj pojawiły się emocje o zabarwieniu negatywnym, mimo że aż 92 proc. tych osób uważa, że ostatecznie decyzja ta okazała się dobra.

Badanie Corsaria sp. z o.o. - ocena decyzji o likwidacji firmy z perspektywy czasu

Jakie to były emocje?

Zdecydowanie dominującą okazało się poczucie klęski, którą wskazało 46 proc. osób z tej grupy. Następna pod względem udziału jest złość – to aż 38 proc. wskazań i ex aequo niechęć oraz ulga, które otrzymały po 23 proc. wskazań.

Badanie Corsaria sp. z o.o. - emocje przy likwidacji własnej firmy

Uwaga: możliwe było wskazanie więcej niż jednej emocji, a zatem poszczególne wskazania nie sumują się do 100 proc.

W tej grupie pojawiły się także wskazania takie jak zadowolenie czy radość. Warto zaznaczyć, że była to jedyna emocja wskazywana przez daną osobę. Najczęściej wskazywano jednak kombinację dwóch lub trzech różnych emocji. Poczuciu klęski z reguły towarzyszyła złość i niechęć, w mniejszym stopniu ulga.

Słowem podsumowania…

Likwidacja firmy czasem jest najmniejszym złem, czasem decyzją jedyną z możliwym, a czasem koniecznością chwili. Może wiązać się z całą gamą różnych emocji, od pozytywnych, po negatywne. To zupełnie naturalne. Ciekawe, czy jeśli Ty musiałeś podjąć kiedyś taką decyzję, odnalazłeś w tym zestawieniu którąś ze swoich emocji.

2018-10-22T12:43:22+02:00